🇫🇮 Finlandiya Öğretmenlik Denkliği

Finlandiya Öğretmenlik Denkliği

Finlandiya dışında bir ülkede öğretmenlik eğitimini tamamladıysanız ve Finlandiya’da öğretmenlik yapmak istiyorsanız öncelikle bu eğitiminizin uygunluğu hakkında karar vermesi için Finnish National Agency for Education’a (Finlandiya Ulusal Eğitim Ajansına) başvurmanız gerekir.

Bu başvurudan önce Finlandiya’da halihazırda oturma ve çalışma iznine sahip olmalısınız. Finlandiya’ya farklı oturma izni programları veya eşinizin oturma izni vasıtasıyla gelmiş olabilirsiniz. Çalışma izniniz olmadan Finlandiya’da öğretmenlik yapmanız mümkün değildir.

Finlandiya, AB dışındaki bir ülkede tamamlanmış olan öğretmenlik eğitimini de tanımaktadır. Finlandiya’da öğretmenlik denkliği başvurusu için herhangi bir tecrübe şartı aranmamaktadır.

Finlandiya’da ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde öğretmenlik yapabilmek için YÜKSEK LİSANS eğitimi alınmış olması ve yabancı ülkede alınan eğitimin Finlandiya’da bir master (yüksek lisans) programına denk olması gerekir. Bunun haricinde alanınızla ilgili eğitim çalışmaları ve pedagojik çalışmalar yapmış olmanız gerekir.

Photographer: Elina Manninen | Source: Photo Agency Keksi

Finlandiya’da okul öncesi eğitimde yani anaokullarında çalışabilmek için lisans mezuniyeti yeterli olmaktadır. Türkiye’de lisans derecesinde okul öncesi eğitim veya İngilizce öğretmenliği tamamladıysanız Finlandiya’da anaokullarında çalışabilirsiniz. İngilizce anaokullarına yurtdışından da başvuru yapılabilmektedir, öğretmen ihtiyacı olduğundan bazı anaokulları yurt dışı başvuruları da değerlendiriyor ve öğretmen getirebiliyorlar.

Finlandiya’da öğretmenlik denkliği şartlarından biri de dildir. Fince veya İsveççe’de gerekli yeterlilik Finnish National Certificate of Language Proficiency veya bazı durumlarda Finlandiya’da alınan eğitimle ilgili belgelerle kanıtlanabilir. Dil yeterliliği seviyesi programdan programa değişebilmektedir. Anaokulunda çalışabilmek için sadece İngilizce biliyor olmanız yeterli olabilir. Yabancı ülkede tamamladığınız program İngilizce ise bir yetenek sınavına girmeniz gerekebilir.

Finlandiya Ulusal Eğitim Ajansı aşağıdaki öğretmenlik alanları için uygunluk konusunda karar verir:
− okul öncesi eğitim öğretmenleri
− sınıf öğretmenleri
− branş öğretmenleri
− özel eğitim öğretmenleri
− rehberlik öğretmenleri

Photographer: Elina Manninen | Source: Photo Agency Keksi

Farklı öğretmenlik alanları için farklı nitelikler gerekebilir, her başvuru sahibinin durumu bir diğerinden farklıdır. Denklik için başvuruda sunulan evraklara göre Finlandiya Ulusal Eğitim Ajansı inceleme yapar.

Denklik, karara bağlı olarak öğretmenin bazı gerekli dersleri Finlandiya üniversitelerinde alması şartıyla verilebilir. Genellikle kararlar başvuru sahiplerinin Finlandiya’da ek öğretmenlik eğitimi çalışmalarını tamamlamasını gerektirir. Başvuru yapılan alanın Finlandiya üniversitelerindeki karşılığı bulunur ve bu alanın Finlandiya üniversitelerinde gerektirdiği kredi ile yabancı ülkede tamamlanmış olan eğitimdeki kredi karşılaştırılır, eğer eksikse bu kredinin tamamlanması kararı verilir.

Başvuru için kredi tamamlama ve ders alma kararı verilirse başvuru sahibi bir Fin üniversitesine başvurur, ilgili programa kaydolur. Finlandiya’da yüksek öğrenim AB vatandaşı dışındaki kişiler için ücretlidir fakat Finlandiya oturumu olan kişiler için bu programlar ücretsizdir. Başvuru sahibi ilgili programda eğitimini tamamladıktan sonra Finlandiya Ulusal Eğitim Ajansı’na denklik için bildirimde bulunur. Onaylanan denklik sonrası Finlandiya’da öğretmen olarak çalışmaya başlanabilir.

Finlandiya’da öğretmen maaşları aylık €2,500 – €3,500 arasındadır. Çalıştığınız okul seviyesi ve tecrübeye göre maaş değişmektedir. Maaşa ek olarak çalıştığınız okulun size sunduğu ek ödemeler ve imkanlar olabilmektedir.

Finlandiya Öğretmenlik Denkliği danışmanlık hizmeti almak için Şimdi Başvur